ALES KURSLARIMIZ ALES kurslarımızda dersi takip eden öğrencilere “grup” olarak bakmak yerine, her öğrenciye “gruba dahil farklı karakterde bir öğrenci” bakış açısıyla yaklaşmak eğitim anlayışımızın gerekliliklerinden biridir. Oysa ki Türk eğitim sisteminde “kitlesel eğitim” esas alındığından sistem başarılı öğrenciye hizmet eder duruma gelmiş olup başarısız öğrencilerin durumu gözardı edilmiştir. Bu gereklilik paralelinde kurum ve sınıf kontenjanlarımız bulunmaktadır.
 Yürütülecek eğitim faaliyetinin daha etkin ve daha verimli olabilmesi için sınıflarımız belirlenen kontenjanı aşmayacak şekilde oluşturulmaktadır.bu sebeple sınıflarımız 5-10 kişilik kontenjanlarla oluşturulmuştur.

Türkçe ve metematik dersi olarak verilen Ales kurslarımızda en alt seviyeden başlanarak eğitim verilir.Derslerimiz konu anlatımı ve bunun yanında çözülen sorularla yapılır.Soru ve konu anlatımı beraber kullanıldıgı için bu yöntemlerle öğrencinin dersi en iyi şekilde pekiştirilmesi sağlanır.
Öğrencilerimize verilen ek kaynaklar ile yapamadıkları sorularla ilgili soru işaretleri anında giderlir.
Bu konuda alanında yeterliliğe ulaşmış ögretmenlerimiz hem öğrencilerimize kaliteli eğitim vermekte hemde bu süreçte destek vermektedirler.
 
Bu değişkenler ışığında “BAŞARISIZ ÖĞRENCİ YOKTUR; ULAŞILAMAYAN ÖĞRENCİ VARDIR" ilkesi ile hareket eden kursumuz, başarılı olma, öğrenme konularında istekli öğrenci profili oluşturmak adına öğrencilerine farklı bakış açıları kazandırma, vizyon ve hedef koyma noktalarında ışık tutma, rehber olma görevini üstlenmektedir. Öğretim sürecinde, uyguladığımız modele uygun öğrenme araçları kullanılmaktadır.
Öğretimin sistemli bir şekilde, bir yöntemle yapılıyor olması, eğitimimizin niteliği konusunda somut bir göstergedir.

• Sayısal Alanda Zorlananlara Yönelik "Temel Hazırlayıcı Eğitim"
• Az Kişilik Sınıflarda Eğitim Anlayışı
• Tanıma Testleri İle Kişiye Özgü Öğretim Modeli
• Uzman Eğitim Kadrosu
• %90 Başarı Oranı
• Profesyonel Rehberlik Hizmeti
• Kaliteli, güncel ve çeşitli yayınlarla 10 deneme sınavı desteği
• Etüd ve Ek Ders İmkanı
• Disiplinli, özverili ve başarı odaklı eğitim sistemi

 ALES HAKKINDA BİLGİ
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren, yer yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan bir sınavdır. ALES’e, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Aday, puanını yükseltmek için ALES'e yeniden girebilir. Başvuru esnasında daha yüksek olan ALES puanını kullanabilir. Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçları kullanılmmaktadır.

 Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES’e girmek gerekir. Alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de ALES’in sonuçları kullanılır. Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar.

 Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde, adaylar bu sınavın sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir. Sınav, Sayısal ve Sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Adaylara, toplam 160 sorudan oluşan bir test uygulanmaktadır. Her iki bölüm tek kitapçık halinde adaylara verilmektedir.

Bizim Kurslarımız